دفاع از پایان نامه قرآنی در اصفهان"نقد شبهات پیرامون به قتل رساندن غیرمسلمانان در قرآن با محوریت"نقد قرآن"دکتر سها"

دفاع از پایان نامه قرآنی در اصفهان"نقد شبهات پیرامون به قتل رساندن غیرمسلمانان در قرآن با محوریت"نقد قرآن"دکتر سها"


قد شبهات پیرامون به قتل رساندن غیرمسلمانان در قرآن با محوریت"نقد قرآن"دکتر سها
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 9736

به گزارش  روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی اصفهان  از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه «نقد شبهات پیرامون به قتل رساندن غیرمسلمانان در قرآن با محوریت"نقد قرآن"دکتر سها» با نگارش خانم عاطفه کیخسروی دانشجوی رشته علوم و قرآن حدیث در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر علی لطفی و داوری دکتر رضا سعادت‌نیا در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
 
این پایان نامه قرآنی در نهایت با نمره 17/5 و درجه خوب در دانشکده علوم قرآنی اصفهان پذیرفته شد.
 
چکیده پایان نامه به شرح ذیل است:
دین مبین اسلام ضمن آنکه سفارش و تأکید بر صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز دارد، می‌فرماید: مسلمانان باید با تمام قوا در مقابل حمله مهاجمین به دین، کشور و ملت از خود مقاومت نشان دهند. این پژوهش با عنوان «نقد شبهات پیرامون به قتل رساندن غیرمسلمانان در قرآن با محوریت کتاب نقد  قرآن دکتر سها» به بررسی و نقد شبهات پیرامون به قتل رساندن غیرمسلمانان که در فصل پانزدهم کتاب «نقد قرآن» مطرح شده می‌پردازد.
در این کتاب که به صورت وسیع در فضای مجازی منتشر شده، شبهاتی پیرامون موضوع جهاد و به قتل رساندن غیرمسلمانان توسط مسلمانان در قرآن مطرح شده و موضوعات دروغین را به دین اسلام و پیامبر اکرم (ص) نسبت داده، همچنین اتهامات ظالمانه‌ای به دین اسلام و مسلمانان وارد نموده است؛ بنابراین ضرورت ایجاب می‌کند تا با استدلال‌های عقلی و نقلی به نقد شبهات این کتاب در زمینه برخورد نظامی مسلمانان با غیرمسلمانان پرداخت تا از حریم قرآن و دین اسلام دفاع کرد.
در این راستا سؤال اساسی آن است که: دیدگاه نویسنده کتاب نقد قرآن در مورد به قتل رساندن غیرمسلمانان در قرآن چیست و چه نقدهایی بر آن وارد است؟
روش کار تحلیلی_انتقادی و روش جمع آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای مکتوب و مجازی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی شبهات کتاب «نقد قرآن» پیرامون به قتل رساندن غیرمسلمانان در قرآن و نقد آن است.
هدف نویسنده نقد قرآن عوام‌فریبی خوانندگان و القای شبهات علیه حقانیت قرآن و پیام‌آور امین کلام وحی است. نتایج حاصل از این پژوهشگر بیانگر آن است که دین اسلام نه تنها دین شمشیر و زور نیست، بلکه تأکید بر رعایت اصول اخلاقی حتی در میدان کارزار و در برابر دشمنان دارد. همچنین مقدم شمردن صلح بر جنگ، ممنوعیت جنگ قبل از اتمام حجت، پرهیز از آغاز کردن جنگ در میدان نبرد جنگ، وفای به عهد و پیمان، نهی از مکر و خیانت، پناه دادن به دشمن پشیمان، ممنوعیت استفاده از سلاح کشتار جمعی، ممنوعیت کشتن زنان، کودکان و سالخوردگان، عدم تعدی و تجاوز، پرهیز از آسیب رساندن به درختان و حیوانات، منع تعقیب کردن فراریان و کشتن مجروحان و رفتار نیک با اسیران، از اخلاق جهاد شمرده می‌شود. 
مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/پژوهش/دفاع از پایان نامه قرآنی در اصفهان"نقد شبهات پیرامون به قتل رساندن غیرمسلمانان در قرآن با محوریت"نقد قرآن"دکتر سها"