تبلیغات
کارشناس دانشجویی

آقای سید علی حسینی
کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی

شرح وظایف کارشناس دانشجویی
1) اجرای برنامه‌ها و عملیات مصوب ابلاغی در خصوص فعالیت‌های پرسنل تحت نظر از قبیل طرح سالیانه اسکان دانشجویان ، بیمه، تغذیه، تربیت بدنی ، وام‌های دانشجویی و اموربهداشتی و مشاورهای؛
2) حراست فضا‌های دانشجویی و ارائه گزارش‌‌های مربوطه (خوابگاهها، کارگاهها، کتابخانه و...)؛
3) بررسی مشکلات و مسائل دانشجویی و برنامه ریزی به منظور حل ان‌ها و ارائه پیشنهاد‌ها به مراجع مربوط؛
4) اجرای برنامه‌‌های لازم به منظور ساماندهی امور رفاهی، تغذیه، تربیت بدنی و امور خوابگاه‌‌های دانشجویی و نظارت بر آن با بهره گیری از سامانه‌‌های الکترونیکی به روز و کارآمد؛
5) پاسخ به استعلامات کتبی دانشجویان مرتبط با حوزه معاونت دانشجویی از داخل و خارج دانشگاه و صدور معرفی نامه برای دانشجویان متقاضی خوابگاه ؛
6) مشارکت در اجرای برنامه‌‌های فرهنگی، ورزشی و فعالیت‌های فوق برنامه در خوابگاه‌های دانشجویی؛
7) رسیدگی به بهداشت مواد غذایی و بهداشت محیط خوابگاه‌های دانشجویی؛
8) اجرای طرح‌های علمی در جهت افزایش مشارکت سازمان یافته دانشجویان در فعالیت‌های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی، قرآنی دانشکده؛
9) ارتباط مستمر با تشکل‌های اسلامی، مرتبط با موضوع قرآن و عترت علیهم السلام و کانون‌های اجتماعی دانشجویان در جهت حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های مفید و سازنده آنها؛
10) اجرای برنامه‌‌های متناسب با نیازها، رشد، آگاهی و تقویت توان تجزیه و تحلیل دانشگاهیان در حوزه مسائل فرهنگی اجتماعی و سیاسی و نیز برنامه‌‌های مفید برای دانشجویان درمناسبت‌های ملی، جشن فارغ التحصیلان و ازدواج دانشجویی؛
11) بررسی هنجارها، چالشها، آسیبها، شبهات اعتقادی و بحران‌های فرهنگی اجتماعی حاکم بر دانشکده‌ها و ارائه راهکار‌های لازم به منظور حل آنها؛
12) اجرای بخشنامه‌ها، آیین نامه‌‌ها و دستور العمل‌های شورای انقلاب فرهنگی و مصوبات شورای فرهنگی دانشگاه در حوزه مسائل سیاسی واجتماعی مرتبط با دانشگاه و منطبق بر سیاست‌های ابلاغی از سوی ستاد؛
13) ایجاد بستر‌های مناسب برای شکوفایی استعداد‌های هنری و ادبی دانشجویان با ارجحیت در قالب کانون‌های دانشجویی و گسترش کانون‌های دینی، فکری و مطالعاتی دانشگاهیان؛
14) اجرای برنامه‌‌های فکری ، فرهنگی و دینی در سطح دانشگاه، به ویژه در مناسبت‌های مذهبی؛
15) پیگیری و ایجاد تسهیلات لازم به منظور حضور فعال دانشجویان در همایش‌‌ها ،مراسم وبرنامه‌‌های دینی سراسری و منطقه ای؛
16) ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌‌های فرهنگی و دینی از حیث کار آیی و اثر بخشی و ارائه طرح‌‌های لازم جهت ارتقاء سطح آن‌ها با همکاری واحد ذیربط؛
17) برگزاری دوره‌‌های آموزشی فوق برنامه دانشجویان با اولویت آموزش‌های تکنولوژی ارتباطات (رایانه اینترنت) و زبان‌های خارجی؛
18) اجرای طرح‌های تحقیقاتی، نظر سنجی در خصوص مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه دانشگاهی؛
19) برگزاری دوره‌‌های آشنایی با معارف قرآنی در زمینه فرهنگ قرآنی و معارف اهل بیت علیهم السلام؛
20) برگزاری مسابقات و جشنواره‌‌ها با رویکرد شناخت معارف قرآن و عترت علیهم السلام؛
21) برگزای دوره‌‌های مختلف آموزشی با هدف تربیت نیرو و کسب مهارت‌های لازم و افزایش توانمندی در زمینه قرآنی برای دانشجویان طی دوران تحصیل در موضوعات مختلف ازجمله حفظ تخصصی قرآن کریم، روانخوانی، قرائت‌ها، دستگاه‌‌های قرآنی و ...؛
22) تشکیل انجمن‌‌های مرتبط با موضوع قرآن و عترت علیهم السلام در دانشکده؛
23) شناسایی نخبگان قرآنی و برنامه ریزی لازم به منظور تربیت نیرو‌های قرآنی مدیر و توانمند جهت حضور موثر در عرصه‌‌های ملی و بین المللی؛
24) نظارت براجرای دقیق نرم افزار‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
25) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مسیر جاری :