تبلیغات
فرهنگی

آقای مجتبی میرزاخانی
کارشناس فرهنگی

شرح وظایف کارشناس فرهنگی و قرآن و عترت
1) انجام کلیه امور دفتری و پیگیری‌‌ها مرتبط با مدیریت؛
2) همکاری با سایر بخش‌‌ها در انجام و اجرای هر چه بهتر برنامه‌‌های فرهنگی، ورزشی، علمی و...؛
3) اجرای برنامه‌‌های فرهنگی و مصوب طبق مقررات (هیات‌‌های مذهبی، جشن‌‌ها و ...)؛
4) برگزاری محافل انس با قرآن کریم، المپیادها، دور‌های مختلف، امور رسانه ای، تربیت حافظ، قرائت، معارف اهل بیت علیهم السلام و ...؛
5) پیگیری و اجرای برنامه‌‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی نظیر کرسی‌‌های آزاد اندیشی، نقد و بررسی و ...؛
6) برگزاری اردو‌های فرهنگی، تشکیل کانون‌‌ها و انجمن‌‌ها مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی و ...؛
7) اجرای دقیق نرم افزار‌های موجود و بهرهمندی از تمامی ظرفیت‌های سامانه‌ها (اتوماسیون، گلستان، پارس آذرخش و...)؛
8) تهیه و طراحی نشریات داخلی دانشگاه و نظارت بر نشریات دانشجویی دانشکده‌ها؛
9) انجام سایر امور محوله و ارجاعی از سوی مقام مافوق.

مسیر جاری :