اولین جلسه فرهنگی با حضور دانشجویان،اساتید و مسئولین دانشکده

اولین جلسه فرهنگی با حضور دانشجویان،اساتید و مسئولین دانشکده


همایش شیوه های نوین آموزش قرآن کریم
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 4246

اولین جلسه حضوری فرهنگی در سال 1400 که با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی در این دانشکده برگزار می گردد.در این جلسه جدیدترین شیوه های آموزش قران کریم توسط قاری و داور بین المللی قرآن دکتر علی اصغر شعاعی برگزار می گردد .علاقه مندان می توانند برای شرکت در این جلسه در تاریخ 8 اذرماه  1400 راس ساعت 9.30 الی  12ظهر در محل دانشکده علوم قرآنی اصفهان حضور بهم رسانند

مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/دانشجویی/اولین جلسه فرهنگی با حضور دانشجویان،اساتید و مسئولین دانشکده