دفاع از پایان نامه قرآنی در اصفهان

دفاع از پایان نامه قرآنی در اصفهان


دفاع از پایان نامه
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 8103

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی تطبیقی آزادی‌های اجتماعی در اسلام و سکولاریسم» با نگارش حسین نصر، دانشجوی رشته علوم و قرآن حدیث در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر ابوالقاسم حسین‌دوست و داوری دکتر محمدوحید شیخ بهایی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
 
این پایان نامه قرآنی در نهایت با نمره 17 و درجه خوب در دانشکده علوم قرآنی اصفهان پذیرفته شد.
 
چکیده پایان نامه به شرح ذیل است:
پژوهش حاضر درصدد بررسی تطبیقی آزادی‌های اجتماعی بین دین مبین اسلام و نظریه سکولاریسم می‌باشد. بدین منظور از چهار فصل تشکیل شده است:
در فصل اول پس از بیان کلیات، کلیدواژه‌ها در لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در فصل دوم که آزادی‌های اجتماعی از منظر قرآن کریم و روایات بررسی شده‌اند، بیشتر جنبه کلی داشته و به صورت جزئی به آنها پرداخته نشده، بلکه فقط مصادیق کلی، که بتوان از آنها یک الگو برداشت کرد، مورد استفاده قرار گرفته است.
در فصل سوم آزادی‌های اجتماعی از دیدگاه نظریه سکولاریسم مورد کنکاش قرار گرفته است؛ به همین خاطر این آزادی‌ها را از داخل آن مبانی استخراج کردیم که آزادی در مرکز توجه آنها قرار دارد؛ مانند لیبرالیسم و اومانیسم و البته بعضی از مبانی اصلی سکولاریسم از مبانی لیبرالیسم هم به شمار می‌روند؛ لذا بیشتر به لیبرالیسم به عنوان هسته اصلی سکولاریسم پرداخته شده است.
در فصل آخر، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. لازم به ذکر است که تحقیق حاضر به دنبال نقد سکولاریسم نیست و فقط مفهوم آزادی اجتماعی را در مکتب اسلام و نظریه سکولاریسم مورد بررسی قرار داده و به بررسی تطبیقی می‌پردازد که شباهت‌ها و تفاوت‌ها مشخص شود
مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/آموزش/دفاع از پایان نامه قرآنی در اصفهان