پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد

پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد


پایان نامه قرآنی
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 1376

به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه «روش‌های آموزش مؤثر با تأکید بر پنج واژه قرآنی، تبیین، تیسیر، تصریف، تفصیل، توصیل» با نگارش خانم زهرا صفیان دانشجوی رشته علوم قرآن در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر رضا سعادت نیا و داوری دکتر نفیسه آذربایجانی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با درجه عالی پذیرفته شد.
چکیده پایان نامه به این شرح است:
آموزش به عنوان پیش مقدمه تربیت جایگاهی رفیع و نقشی بسیار مهم در نیل به مقصود دارد. ارزش تعلیم و تربیت آدمی و زیان‌هایی که بر اثر فقدان یا نقصان آن دامن‌گیر فرد و جامعه می‌شود ایجاب می‌کند فعالیت‌ها در این حوزه مورد توجه خاص و مداوم قرار گیرد.
قرآن کریم کتابی آسمانی است که جوهره و ذات آن تعلیم و تربیت است، پس شایسته است روش‌های مؤثر در آموزش را از آن استخراج نماییم.
پژوهش حاضر در پی آن است تا با روش توصیفی تحلیلی، پس از شناسایی و استخراج مفاهیم و مستندات از متون علم آموزش و پرورش، ایجاد مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها و ترسیم هندسی سوره‌ها، به مطالعه و بررسی و تحلیل آن‌ها در قرآن بپردازد.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، قرآن برای تبیین مطلب ابتدا به تعریف و تعمیم نمودها و خصوصیات مطلب مورد آموزش می‌پردازد و سپس برای روشن‌سازی و فهم بهتر مطلب مثال می‌آورد. مثال‌های قرآنی از نوع تشبیه، قیاس و داستان هستند که طبق الگوی بدیعه پردازی باعث خلاقیت ذهن متعلم می‌شوند. قرآن برای تیسیر و آسان‌سازی یادگیری متعلمان خود از پیش دانسته‌ها و پیش‌فرض‌های خود آنان استفاده می‌کند و مطالب مورد آموزش را بر آن‌ها بنا می‌نهد. به این منظور از اتفاقات پیش آمده در بین مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌کنند. و نیز از طریق تصویرسازی‌های هنری و ضرب آهنگ‌های زیبا بخاطرسپاری موضوعات در ذهن مخاطبان کمک می‌کند. همچنین گاهی با تدابیر پیش سازمان دهندگی یک قالب فکری ابتدایی برای آنچه می‌خواهد آموزش دهد به وجود می‌آورد و سپس به ارائه اصل موضوع می‌پردازد و این‌گونه فهم و یادگیری مطلب را آسان می‌سازد. گاهی هم با دعوت به تفکر در طبیعت و مخلوقات خداوند، حس کنجکاوی را در آنان ایجاد می‌کند تا محرکی باشد برای پیش برندگی آنان به سمت یادگیری و این‌گونه از درون، یادگیری را برای آنان آسان می‌سازد.
اضافه بر آن در حین همه کارها با روش‌های تحکیم ساختار شناختی مانند تکرار، قلاب زدن پیوسته بین سخنان و تغییر مخاطب مستقیم، به تحکیم و پایدار کردن یاد گرفته‌ها می‌پردازد. در حین آموزش از تنوع‌های مختلفِ مثالی، اهدافی، روشی و نیز تفکیک و تفصیل مطالب استفاده می‌کند تا هم به یادگیری مخاطب انگیزه و علاقه دهد و هم هر چه بیشتر مطالب در ذهن او جداسازی شود و آموزش مؤثرتر واقع گردد. در نهایت یک جمع‌بندی به عنوان حرف آخر، باعث انتقال مؤثر یاد داده‌ها می‌شود.
مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/پژوهش/پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد