بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی


بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 1082

به گزارش روابط عمومی دانشکده اصفهان درراستای تبیین و بازگو نمودن<<بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی>>آزمون کتبی از متن بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
در این آزمون 26 نفر از اساتید،کارکنان و دانشجویان شرکت نمودند که پس از برگزاری آزمون پاسخنامه تستی و تشریحی متسابقین به همراه نمرات به معاونت فرهنگی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ارسال شد.

 

مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/فرهنگی/بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی