مصاحبه طرح ولایت کشوری و استانی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد

مصاحبه طرح ولایت کشوری و استانی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد


مصاحبه طرح ولایت کشوری و استانی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 1859

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی  از اصفهان مصاحبه طرح ولایت کشوری و استانی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
یادگاری مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی استان اصفهان در خصوص بیست و چهارمین دوره آموزشی طرح ولایت گفت:بیست و چهارمین دوره طرح ولایت کشوری سازمان بسیج دانشجویی با همکاری موسسه امام خمینی(ره) در دو بازه زمانی  در مشهد مقدس برگزار می شود.
اولین بازه زمانی این دوره از تاریخ 17تیرماه الی 25 مردادماه  و بازه دوم از 30تیرماه الی 7 شهریورماه در قالب دو کاروان در مشهد مقدس به مدت چهل روز برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت:یازدهمین دوره طرح ولایت استانی(خط امام)  نیزدر دو سطح از تاریخ 3الی11 مرداد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد برگزار خواهد شد.یادگار افزود:در این مصاحبه تعداد 38 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهرستان برخوار شرکت داشتند.لازم به ذکر است تعداد 20نفر از دانشجویان مذکور از دانشکده علوم قرآنی اصفهان بودند. 

 

مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/فرهنگی/مصاحبه طرح ولایت کشوری و استانی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد