جلسه شورای آموزش دانشکده علوم قرانی اصفهان با حضور معاون آموزشی و اعضای هیئت علمی

جلسه شورای آموزش دانشکده علوم قرانی اصفهان با حضور معاون آموزشی و اعضای هیئت علمی


جلسه شورای آموزش دانشکده علوم قرانی اصفهان
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 3657

به گزارش روابط عمومی دانشکده اصفهان از اصفهان صدوچهارمین جلسه شورای آموزش دانشکده علوم قرانی اصفهان با حضور معاون آموزشی و اعضای هیئت علمی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان  برگزار گردید.
در این جلسه که با تلاوتی چند از آیات قرآن کریم آغاز شد پس از بررسی و تبادل نظر اعضا طرح تفضیلی آقای هادی امیدی با عنوان"موانع و راهکارهای تحقق باور به وعده های الهی در قرآن از منظر آیات و روایات"مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین طرح تفضیلی آقای حامد شهبازی با عنوان"بررسی اعجاز قرآن از نظر ارتباط محتوای ایات با ضرب آهنگ و بسامد صوتی آیات" تصویب شد.
لازم به ذکر است در این جلسه هم اندیشی در رابطه با  چگونگی برگزاری کلاس ها در ماه مبارک رمضان نیز صورت گرفت.

 

مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/آموزش/جلسه شورای آموزش دانشکده علوم قرانی اصفهان با حضور معاون آموزشی و اعضای هیئت علمی