بررسی رابطه دوسویه ی عفاف در اندیشه و عمل از دیدگاه آیات و روایات

بررسی رابطه دوسویه ی عفاف در اندیشه و عمل از دیدگاه آیات و روایات


عفاف در اندیشه و عمل از دیدگاه آیات و روایات
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 1533

به گزارش  روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی اصفهان از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه"بررسی رابطه دوسویه ی عفاف در اندیشه و عمل از دیدگاه آیات و روایات "با نگارش خانم شوکت ابراهیم پور دانشجوی رشته علوم و قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی ارشد،با راهنمایی دکتر رضا سعادت نیا و داوری دکتر حسین غفوری در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با درجه بسیار خوب پذیرفته شد.
چکیده این پایان نامه به شرح ذیل است:
از فضائل اخلاقی مورد تاکید در اسلام (عفاف)است که در اصطلاح به نیروی درونی تعدیل کننده شهوات و غرائز انسانی اطلاق می شود.توجه بسیار آیات و روایات نشان از اهمیت بی حد و حصر این مسئله در اسلام است؛چرا که بدون آن انسان در مسیر اعتدال قرار نگرفته و به سعادت حقیقی خود نائل نخواهد شد.اهمیت این امر موجب گردیده که قسمت عظیمی از دستورات اخلاقی اسلام بدان اختصاص داشته باشد.همچنین عفاف صفت مشترک میان نوع انسان است لذا اختصاص به زمان و مکان خاصی ندارد و میان مرد و زن مشترک است.عفاف از ابعاد وسیعی برخوردار است ابعاد عفاف تمام جنبه های مختلف زندگی بشر را در برگرفته است.این پژوهش با عنوان"بررسی دو سویه ی عفاف در اندیشه و عمل از دیدگاه قرآن و روایات"به بررسی جایگاه اندیشه و عمل در قرآن می پردازد.هدف اصلی پژوهش این است که اندیشه عفیف بر عمل تاثیر دارد و همینطور عمل عفیف بر اندیشه تاثیر دارد و این اثر گذاری با آیات قرآن کریم و روایات اسلامی به اثبات می رسد و راهکارهایی برای شکل دهی اندیشه و عمل عفیفانه معرفی می گردد.
روش پژوهش حاضر،توصیفی_تحلیلی و روش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای مکتوب و مجازی است.

 

مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/پژوهش/بررسی رابطه دوسویه ی عفاف در اندیشه و عمل از دیدگاه آیات و روایات