امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد

امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد


امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 225

به گزارش روابط عمومی دانشکده از اصفهان امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.لازم به ذکر است این امتحانات تا 30خردادماه ادامه خواهد داشت.

 

مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/آموزش/امتحانات پایانی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد