انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده علوم قرآنی اصفهان

انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده علوم قرآنی اصفهان


انتخابات شورای صنفی دانشجویان
دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 443

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم قرآنی  از اصفهان  انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.در این انتخابات که با حضور دانشجویان خواهر و برادر انجام گرفت در نهایت آقایان محمد حسین آردن،احسان الله ایزدی و مسعود غازی اصفهانی و در بخش خواهران خانم ها محدثه نصر،هانیه سروش و فاطمه منصورزاده به ترتیب نفر اول تا سوم شدند.لازم به ذکر است شروع کار شورای صنفی دانشجویان از مهرماه سال 1398 می باشد.

 

مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/روابط عمومی/ انتخابات شورای صنفی دانشجویان در دانشکده علوم قرآنی اصفهان