یاداشت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سجادی رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مورد ماه مبارک رمضان

یاداشت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سجادی رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مورد ماه مبارک رمضاندانشکده علوم قرآنی اصفهان
تعداد بازدید کننده : 217

یاداشت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سجادی رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مورد ماه مبارک رمضان
بسم الله الرحمن الرحیم
ماه ضیافت الهی
میهمانی آدابی دارد و میهمانی رفتن شرائطی را می طلبد.
هرچه میزبان بزرگتر و جلسه میهمانی عظیم تر و با شکوه تر و هرچه مدعوین انسانهایی والاتر باشند،دعوت شده را برآن می دارد که با آرایش و لباسی نیکوتر در این ضیافت حضور یابد.
حال میهمانی عظیم الهی برپاشده است و امام سجاد(ع) در دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه شرائط این میهمانی را بیان کرده است و این ماه شریف را برایمان به ماه پاکی،ماه پاکسازی،ماه اسلام،ماه به پا خواستن و ماه ارتباط با خداوند معرفی می نماید و از خداوند می خواهد:
{6}خداوندا بر محمد(ص) و خاندانش درود فرست و شناختِ فضیلتش، و بزرگداشتِ احترامش،وخویشتن داری از آنچه را که در آن حرام نموده ای به ما الهام کن.وما را بر روزه اش، با نگهداری اعضا از گناهان و به کاربردنش در آن ماه به آنچه تو را خوشنود می سازد،یاری فرما.تا با گوش هایمان هیچ لغوی گوش ندهیم، و با چشم هایمان به سوی هیچ لهوی نشتابیم{7}و تا دست هایمان را به سوی هیچ ممنوعی دراز نکنیم،و با پاهایمان به سوی هیچ حرامی نرویم، و تا شکم هایمان جز آنچه تو حلال نموده ای در خود جای ندهد،به سوی هیچ حرامی نرویم، و زبان هایمان جز به آنچه تو بیان کرده ای سخن نگوید.و خود را جز در آنچه به پاداش تو نزدیک کند، به رنج نیندازیم، و جز آنچه از کیفر تو نگاه دارد، انجام ندهیم.سپس همه آن را از خونمایی ریاکاران و شهرت جویی شهرت طلبان، خالص گردان.که احدی را در آن با تو شریک نسازیم و جز تو در آن مرادی نطلبیم.
ماه رمضان،ماه مناجات و راز و نیاز با خداوند است.زیباترین مناجات ها در سحرها و روزهای این ماه نورافشانی دارد و دعاهای افتتاح،ابوحمزه ثمالی،سحر،جوشن کبیر و تعقیبات نمازهای پنجگانه جلوه ای دیگر به این ماه داده است.

رمضات ماه خداست با ماه خدا آشتی کنیم....

 

 

مسیر جاری : صفحه اصلی/اخبار/روابط عمومی/یاداشت حجت الاسلام والمسلمین دکتر سجادی رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مورد ماه مبارک رمضان