آخرين اخبار

•برگزاری صد و بیست و پنجمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان
صد و بیست و پنجمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.

•پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی زهرا شفیعی جوجیلی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.

•برگزاری مصاحبه دوره آموزشی «طرح ولایت کشوری» ویژه برادران در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
مصاحبه دوره آموزشی «طرح ولایت کشوری» ویژه برادران در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.

•قدردانی رهبر معظم انقلاب از تواشیح اسماءالحسنی با سرپرستی دانشجوی دانشکده علوم قرآنی...
رهبر معظم انقلاب از تواشیح اسماءالحسنی گروه رهروان ولایت با مدیریت دانشجوی دانشکده علوم قرآنی اصفهان تشکر و قدردانی کردند.

•اقدامات فرهنگی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در ماه رمضان
اقدامات فرهنگی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در ماه مبارک رمضان تشریح شد.

•دیدار مسئول بسیج دانشجویی برخوار با رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان
سئول بسیج دانشجویی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان برخوار با رئیس دانشکده علوم قرآنی اصفهان دیدار کرد

•پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، جلسه دفاع از پایان نامه «روش‌های آموزش مؤثر با تأکید بر پنج واژه قرآنی، تبیین، تیسیر، تصریف، تفصیل، توصیل» با نگارش خانم زهرا صفیان دانشجوی رشته علوم قرآن در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر رضا سعادت نیا و داوری دکتر نفیسه آذربایجانی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.

پربیننده ترین مطالب هفته
مسیر جاری : صفحه اصلی